Khung Chương Trình Đào Tạo Của Đại Học Keimyung

Chương trình đào tạo quốc tế kết hợp giữa Đại học Đông Á và Đại học Keimyung (2 năm học tại Việt Nam, 2 năm còn lại học tại Đại học Hàn Quốc)

1. Bachelor of Korean Language Institute (Cử nhân ngôn ngữ Hàn)

Ngành ngôn ngữ Hàn của Đại học Keimyung giúp trang bị cho sinh viên hiểu rõ hơn về tiếng Hàn và kiến thức nền tảng về văn hóa, xã hội, ngữ pháp… Ngoài lý thuyết và thực hành về ngôn ngữ Hàn sinh viên còn được học các kỹ năng như thuyết trình, phiên dịch, biên dịch… Từ đó mở ra nhiều cơ hội trong việc tìm kiếm việc làm như có cơ hội trở thành giảng viên đại học, HDV du lịch inbound, outbound, biên phiên dịch cao cấp, trợ lý giám đốc…

Năm 1

 

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

STT

Tên học phần

Tên học phần

1

FOUNDATION OF HUMANITIES (1)

INTRODUCTION TO KOREAN LANGUAGE

2

UNDERSTANDING MODERN LITERATURE

FOUNDATION OF HUMANITIES (2)

3

 

READINGS OF KOREAN CLASSICS

Năm 2

 

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

1

KOREAN CLASSIC NOVEL

HISTORY OF KOREAN CLASSIC LITERATURE

2

KOREAN LITERARY AESTHETICS

KOREAN CLASSIC POETRY

3

UNDERSTANDING KOREAN CONTEMPORARY POETRY

KOREAN MORPHOLOGY

4

WRITING AND UNDERSTANDING OF THE SCRIPT

KOREAN MODERN NOVEL

5

KOREAN PHONOLOGY

THEORY OF KOREAN NOVEL

6

READINGS OF MIDDLE KOREAN LANGUAGE

EXERCISE OF KOREAN SPEAKING AND WRITING

7

 

DATA MINING AND ANALYSIS IN KOREAN LANGUAGE

8

 

ENGLISH BASICS FOR KOREAN STUDIES

Năm 3

 

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

1

STUDY OF LITERARY THEORY

THEORY OF KOREAN EDUCATION

2

KOREAN LANGUAGE USE STANDARD AND COMPOSITION

STUDY OF KOREAN POPULAR LITERATURE

3

LOGIC AND CRITICAL THINKING FOR KOREAN

CRITICAL APPROACHES TO KOREAN LITERATURE

4

KOREAN SYNTAX

STUDY ON KOREAN WRITERS

5

HISTORY OF KOREAN LITERATURE AND KOREAN STUDIES

KOREAN MODERN POETRY

6

SCIENCE IN KOREAN LITERARY TRADITION

KOREANLANGUAGE AND LITERATURE AND MAPPING THE CAREER PATH

7

KOREAN ORAL LITERATURE

MIDDLE KOREAN GRAMMAR

8

 

KOREAN ORAL LITERATURE

Năm 4

1

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

2

SUBJECT SPECIALIZATION & TEACHING METHODS IN KOREAN LANGUAGE EDUCATION

BACKGROUND OF KOREAN LITERATURE

3

HISTORY OF KOREAN MODERN LITERATURE

PRACTICE IN PRESENTATION & DISCUSSION

4

MODERN KOREAN DRAMA

HISTORY OF KOREAN LANGUAGE

5

KOREAN LITERATURE & STUDY OF THE CULTURE PLANNING

HISTORY OF KOREAN LINGUISTICS

6

KOREAN LITERATURE AND TRADITIONAL LITERATURE

HISTORY OF KOREAN LINGUISTICS AND CHARACTERS

7

KOREAN DIALECTOLOGY

THE PROJECT OF KOREA LAN. AND LITERATURE

8

KOREAN SEMANTICS

 

9

 

KOREAN CLASSICAL LITERATURE AND THE CULTURE CONTENTS

 

 

10

THE PROJECT OF KOREA LAN. AND LITERATURE

 

 

2. Bachelor of Tourism Management  (Cử nhân ngành Quản trị du lịch)

Theo học chương trình cử nhân ngành Quản trị du lịch, các bạn sẽ được tiếp cận với những kiến thức tổng quan về du lịch, từ địa lý du lịch, văn hóa – phong tục – tập quán của các điểm đến trong và ngoài nước, tâm lý của khách du lịch nội địa và quốc tế, cũng như các kỹ năng nghiệp vụ về thiết kế – quản lý, điều hành tour, hướng dẫn viên du lịch, thiết kế – quản trị sự kiện du lịch… Bên cạnh đó, người học còn được cung cấp những kiến thức chuyên ngành về Kinh tế du lịch, Văn hóa tổ chức du lịch – sự kiện, Marketing du lịch, Văn hóa du lịch, Phong tục – tập quán – lễ hội – truyền thống, Quản trị lữ hành, Quản trị sự kiện, Hướng dẫn du lịch, PR và truyền thông cho sự kiện, Du lịch tôn giáo – tín ngưỡng, Du lịch Xanh… 

Năm 1

 

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

STT

Tên học phần

Tên học phần

1

INTRODUCTION TO TRAVEL & TOURISM

INTRODUCTION TO MANAGEMENT

2

PRINCIPLE OF LEISURE

PRINCIPLES OF ACCOUNTING

3

INTRODUCTION TO HOTEL MANAGEMENT

 

4

INTRODUCTION TO ECONOMICS

 

5

INTRODUCTION TO MANAGEMENT

 

Năm 2

STT

Học kỳ 1

Học kỳ 2

1

TOURISM RESOURCES

MANAGEMENT OF TRAVEL AGENCY

2

FOOD SERVICE MANAGEMENT

SPECIAL INTEREST TOURISM

 

3

THEORY OF AIRLINE BUSINESS

PRACTICE ON HOTEL OPERATION

4

PRINCIPLES OF MARKETING

21ST CENTURY SKILLS

5

HOTEL AND TOURISM SERVICE MANAGEMENT

 

6

TOURISM ENGLISH

 

7

UNDERSTANDING CURRENT CONSUMER TREND AND RESTAURANT MANAGEMENT

 

 

8

21ST CENTURY SKILLS

 

Năm 3

STT

Học kỳ 1

Học kỳ 2

1

TOURISM MARKETING

TOURISM DEVELOPMENT

2

HOSPITALITY ACCOUNTING

THEORY OF TOURISM EDUCATION

3

TOURISM ECONOMICS

FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT

4

SERVICE MANAGEMENT

FRANCHISE MANAGEMENT

5

TOURISM EVENT PLANNING

TOURISM LAWS AND POLICY

6

LOGIC AND CRITICAL THINKING FOR TOURISM

PRACTICAL APPROACH IN FOOD SERVICE

7

PRINCIPLE IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN TOURISM INDUSTRY

NEW BUSINESS CREATION AND TAXATION

8

SPORTS TOURISM MARKETING

DISCIPLINE-SPECIFIC ACADEMIC WRITING(DEPARTMENT OF HOTEL AND TOURISM)

9

GLOBAL BUSINESS COMMUNICATION

GLOBAL NEW TOURISM

10

GLOBAL CONVENTION PLANNING PRACTICE

SERVICE COMMUNICATION PRACTICE

11

SMART TOURISM

 

12

HOSPITALITY MANAGEMENT IN SOUTHEAST ASIA

 

Năm 4

STT

Học kỳ 1

Học kỳ 2

1

SUBJECT SPECIALIZATION & TEACHING METHODS IN TOURISM

STARTUP IN GLOBAL TOURISM BUSINESS

2

TOURISM VENTURE

MULTICULTURAL TOURISM

3

RESEARCH METHODS IN TOURISM

THEORY OF INTERNET TOURISM INFORMATION

4

TOURISM PROMOTION

WINE MANAGEMENT

 

5

ROOM DIVISION MANAGEMENT

CONVENTION MARKETING

6

STARTUP IN GLOBAL TOURISM BUSINESS

MIDDLE EAST.EAST ASIA CULTURE & TOURISM

7

BUSINESS ENGLISH(I)

CAPSTONE DESIGN FOR TOURISM MANAGEMENT

8

GRADUATION THESIS

BUSINESS ENGLISH(I)

9

INTERNATIONAL TOURISM AND CULTURE

 

GRADUATION THESIS

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 02363.566.888 - 0855.311.211

Email: international@donga.edu.vn

Khoa Sau Đại học và Đào tạo Quốc tế - Đại học Đông Á, Đà nẵng (Phòng 311A)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

https://donga.edu.vn/Portals/0/0c61b4cffb850ddb5494.jpg

XEM THÊM CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH KHÁC:

- LÝ DO CHỌN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

- MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

- CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP