Vinh danh “Trường Đại học có giá cả phải chăng nhất năm 2023” - Angelo State (Hoa Kỳ)

Đại học Angelo State (Hoa Kỳ) đã được vinh danh là một trong những “Trường Đại học có giá cả phải chăng nhất” tại Hoa Kỳ bởi Colleges of Distinction.

 

Angelo State là một trong 124 trường Đại học trên toàn Hoa Kỳ, đại diện cho 40 tiểu bang và đồng thời là một trong bốn trường đại học công lập của Texas nằm trong danh sách “Các trường Đại học xuất sắc có giá cả phải chăng nhất năm 2023”

Colleges of Distinction đánh giá và xếp hạng danh hiệu này cho các trường dựa trên “4 điểm khác biệt” - Học sinh gắn kết, Giảng dạy tuyệt vời, Cộng đồng sinh viên sống động và Kết quả thành công. 

Để đủ điều kiện đạt được danh hiệu trên, một trường phải vượt qua quy trình đánh giá chất lượng Đại học xuất sắc hàng năm, mà ASU đã đạt được sự vinh danh này và trở thành “Trường Đại học xuất sắc” toàn quốc năm 2022 - 2023, đây là năm thứ năm liên tiếp ASU đạt được danh hiệu cao quý này.

Ngoài sự công nhận của quốc gia, ASU đã vinh dự được nhận các danh hiệu giá trị khác cho năm 2022-2023:

  • “Đại học công lập xuất sắc”
  • “Đại học danh tiếng Texas”
  • “Đại học hỗ trợ quân sự xuất sắc”
  • “Trường Đại học xuất sắc về Bình đẳng và Hòa nhập”

ASU cũng đã được công nhận cho ba chương trình học thuật, được vinh danh là “Trường Đại học Kinh doanh xuất sắc”, “Trường Đại học Giáo dục xuất sắc” và “Trường Đại học Điều dưỡng xuất sắc”. Những chỉ định này dựa trên sự công nhận, bề rộng của chương trình và thành tích đạt được.

Hàng loạt các thành tích mà ASU đã đạt được trong năm 2022 - 2023 đã chứng minh chất lượng cũng như giá trị trường mang lại cho sinh viên. Điều này cũng cho thấy được trường đang từng bước đạt được sứ mệnh và tầm nhìn mà họ hướng tới, đồng thời giữ vững giá trị cốt lõi của mình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 02363.566.888 - 0855.311.211

Email: international@donga.edu.vn

Khoa Sau Đại học và Đào tạo Quốc tế - Đại học Đông Á, Đà nẵng (Phòng 311A)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

https://donga.edu.vn/Portals/0/0c61b4cffb850ddb5494.jpg

XEM THÊM CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH KHÁC:

- LÝ DO CHỌN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

- MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

- CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP