Khung Chương Trình Đào Tạo Của Đại Học Liverpool John Moores

CHƯƠNG TRÌNH FOUNDATION YEAR ( DỰ BỊ ĐẠI HỌC - NĂM 1)

Chương trình Dự bị Đại học của Đại học Liverpool John Moores (LJMU) chuẩn bị cho sinh viên nền tảng kiến thức, kỹ năng cơ bản để tự tin vào học thẳng chương trình chính khóa của LJMU năm hai. Đặc biệt, 50% thời lượng của chương trình  dành cho khóa học tiếng Anh chuyên sâu ( Intensive English) để phát triển các kỹ năng tiếng Anh học thuật và giao tiếp cho sinh viên, giúp đạt được đầu ra tối thiểu 5.5 IELTS sau khi kết thúc năm Foundation Year. Cùng với đó, sinh viên được học các môn đại cương về kinh doanh, kiến thức cơ bản về kinh tế để chuẩn bị vào chuyên ngành trong năm hai.

Dai hoc Liverpool John Moores

Tại sao nên học chương trình Dự bị đại học tại trường Đại học Đông Á?

 • Đảm bảo chuyển tiếp vào chương trình chính khóa của Đại học Liverpool John Moores.
 • Được đào tạo Anh ngữ chuẩn quốc tế.
 • Học phí tiết kiệm.
 • Chuẩn bị kỹ càng kỹ năng tiếng Anh và kiến thức cơ bản về kinh doanh quốc tế để theo học chương trình chính khóa ĐH Liverpool JM.
 • Chương trình được Đại học Liverpool John Moores thẩm định và đồng ý triển khai.

Thời gian học: 6 tháng

Bạn được học những gì: 8 môn học bao gồm 4 môn tiếng Anh và 4 môn đại cương về Kinh doanh.

Năm 1 - Foundation year ( Dự bị đại học)

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

English Presentation Skills

Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh

3

Academic Writing

Kỹ năng viết

3

2

Academic Listening and Note-taking Skills

Kỹ năng nghe học thuật và ghi chép

3

English composition

3

3

Soft Skills for Business

Kỹ năng mềm trong kinh doanh

3

Principles of Management

Nguyên lý quản trị học

3

4

Introduction to Business Organizations

Đại cương về cấu trúc doanh nghiệp

3

Modern Principles of Economics

Nguyên lý kinh tế hiện đại

3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 03 NĂM CHUYÊN NGÀNH

Sau khi sinh viên hoàn thành chương trình Foundation Year, sinh viên đủ điều kiện IELTS 5.5 sẽ được lựa chọn một trong năm chuyên ngành để hoàn thành và nhận bằng cử nhân do Đại học Liverpool John Moores cấp bằng. Cụ thể như sau:

1. BA in Business with Marketing ( Cử nhân kinh doanh chuyên ngành Marketing):

Marketing là khóa học mang tính chất sáng tạo, năng động, đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên trẻ. Sinh viên được học các kỹ năng marketing hiện đại, quản trị, và kinh doanh kỹ thuật số. Với sự phát triển của công nghệ số và sự bùng nổ của các doanh nghiệp hiện nay, ngành marketing đang là ngành cần số lượng nhân sự lớn, vì vậy tốt nghiệp với tấm bằng Quốc tế sẽ mang lại cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong tương lai.

Lộ trình học cụ thể:

Năm 2 – Cấp độ 4

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

4100LBSBW Business and Economic Decisions

Quyết định kinh tế và kinh doanh

20

4103LBSBW Marketing for Business

Marketing trong doanh nghiệp

20

2

4101LBSBW Contemporary Business Issues

Các vấn để kinh doanh đương đại

20

4105LBSBW Fundamentals of Management

Nguyên lý quản trị học

20

3

4102LBSBW Academic and Business Skills

Kỹ năng học tập và kinh doanh

20

4504DGABW Finance and Accounting Skills

Kỹ năng tài chính và kế toán

20

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

Năm 3 – Cấp độ 5

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

5502DGABW Organisational Behaviour

Hành vi tổ chức

20

 5507DGABW Retail Management

Quản trị bán lẻ

20

2

5503DGABW Digital Business

Hệ thống báo cáo quản trị số

20

5508DGABW Consumer and Buyer Behaviour in Action

Hành vi người tiêu dùng và người mua

20

3

5504DGABW Research Methods

Phương pháp nghiên cứu khoa học

20

5500DGABW Employability Skills

Kỹ năng hành nghề

HOẶC

5501DGABW Personal Development

Phát triển cá nhân

20

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

Năm 4 – Cấp độ 6

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

6502DGABW Strategic Management

Môn Quản trị chiến lược

20

 

6507DGABW Marketing for Emerging Markets

Marketing đối với thị trường mới nổi

20

2

6503DGABW Business Consultancy

Tư vấn kinh doanh

20

6500DGABW Corporate Social Responsibility

Trách nhiệm XH của doanh nghiệp

HOẶC

6501DGABW Personal Development and Employment

Phát triển bản thân & nghề nghiệp

20

3

6504DGABW Innovation & Creativity for Business

Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

20

20

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

2. BA in business with Finance (Cử Nhân Kinh doanh, chuyên ngành Tài Chính):

Ngoài những kiến thức về kinh tế, sinh viên còn được đào tạo các kiến thức chuyên ngành tài chính, từ phân tích  đến quản trị rủi ro tài chính. Khóa học còn chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng đáp ứng các vai trò khác nhau trong doanh nghiệp và lĩnh vực tài chính.

Khóa học có gì:

 • Được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi các chuyên gia về Kinh tế, Tài chính, Kế Toán, và Quản trị.
 • Cơ hội tham gia thực tập hoặc học một kỳ học tại Anh trong năm 3.
 • Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh
 • Ngoài chương trình Foundation Year, sinh viên vào học các môn chính khóa của Đại học Liverpool.

Năm 2 – Cấp độ 4

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

4100LBSBW Business and Economic Decisions

Chính sách kinh tế trong doanh nghiệp

20

  4103LBSBW Marketing for Business

Marketing trong doanh nghiệp

3

2

4101LBSBW Contemporary Business Issues

Các vấn để kinh doanh đương đại

20

4104LBSBW Finance and Accounting Skills

Kỹ năng tài chính và kế toán

3

3

4102LBSBW Academic and Business Skills

Kỹ năng học tập và kinh doanh

20

4105LBSBW Fundamentals of Management

Quản trị đại cương

3

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

Năm 3 – Cấp độ 5

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

5102LBSBW Organisational Behaviour

Hành vi tổ chức

3

5105LBSBW Investment and Finance

Đầu tư và tài chính

3

2

5103LBSBW Digital Business Intelligence

Hệ thống báo cáo quản trị số

3

5106LBSBW International Monetary and Financial Systems

Hệ thống tài chính và quỹ tiền tệ quốc tế

3

3

5104LBSBW Research Methods

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

5100LBSBW Employability Skills

Kỹ năng hành nghề

HOẶC

5101LBSBW Personal Development

5101 LBSBW Phát triển cá nhân

3

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

Năm 4 – Cấp độ 6

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

6102LBSBW Strategic Management

Môn Quản trị chiến lược

3

 6105LBSBW Financial Risk Management

Quản trị rủi ro tài chính

3

2

6103LBSBW Business Consultancy

Tư vấn kinh doanh

3

6106LBSBW International Corporate Finance

Tài chính doanh nghiệp quốc tế

3

3

6104LBSBW Innovation & Creativity for Business

Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

3

6100LBSBW Corporate Social Responsibility.

  Trách nhiệm XH của doanh nghiệp

HOẶC

6101LBSBW Personal Development and Employment

 Phát triển bản thân & nghề nghiệp

3

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

3. BA in Business with Events Management (Cử nhân kinh doanh chuyên ngành Quản trị Sự kiện):

Chương trình đem đến cho các bạn sinh viên cơ hội làm việc và quản lý các loại hình sự kiện khác nhau, cơ hội được học tập những kinh nghiệm quý giá trong ngành sự kiện. Làm việc trong ngành sự kiện, bạn được tận hưởng sự sáng tạo, và môi trường làm việc năng động, đa dạng như văn hóa nghệ thuật, âm nhạc, triển lãm, sự kiện trong các tour du lịch.

Khóa học có gì:

 • Sinh viên có khả năng tự tổ chức một sự kiện thật, với khán giả thật.
 • Có thời gian thực tập nghề nghiệp tại Anh
 • Có cơ hội học tập và thực tập trong một học kỳ tại Anh, hoặc các trường đối tác của Đại học Liverpool.
 • Ngoài chương trình Foundation Year, sinh viên vào học các môn chính khóa của Đại học Liverpool.

Năm 2 – Cấp độ 4

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

4000SSLN Events Industry

Ngành công nghiệp sự kiện

3

  4003SSLN Event Planning & Risk Assessments

Lập kế hoạch sự kiên & đánh giá rủi ro

3

2

 4001SSLN Professional Skills

Development 1

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp

3

 4004SSLN Creative Event Design and Experience

Kinh nghiệm và thiết kế sáng tạo sự kiện

3

3

4002SSLN Event Marketing

Marketing sự kiện

3

4006SSLN Introduction to Management and Leadership

Nhập môn Quản trị và  Lãnh đạo

3

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

Năm 3 – Cấp độ 5

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

5000SSLN Staging Events 1

Tổ chức sự kiện 1

20

 5004SSLN Integrated Marketing Communications

Tiếp thị truyền thông tích hợp

 

 

20

2

 5001SSLN Staging Events 2

Tổ chức sự kiện 2

20

 5006SSLN Professional Skills

Development 2

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp

20

3

5002SSLN Research Design

Thiết kế nghiên cứu (10 tín chỉ)

10

5007SSLN Business Ethics

Đạo đức trong kinh doanh

20

 

5003SSLN Human Resource

Management for Events

Quản trị nhân lực cho Sự kiện

 

10

 

 

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

Năm 4 – Cấp độ 6

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

6000SSLN Individual Research

Project

Dự án nghiên cứu cá nhân

40

6002 SSLN Event Impacts

Ảnh hưởng của Sự kiện

20

2

 6001SSLN Enterprise & Entrepreneurship for Events

Khởi sự doanh nghiệp sự kiện

20

 6003SSLN Contemporary Issues in Events

Những vấn đề đương đại trong sự kiện

20

3

 

 

 

6007SSLN Policy, Politics and Events 

Chính sách, chính trị, và sự kiện

20

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

4. BA in Business with International Tourism Management (Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành quản trị lữ hành Quốc tế):

Quản trị lữ hành quốc tế có trọng tâm chính về nội dung bao gồm các kiến ​​thức liên quan đến quản lý, điều hành trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và năng lực đa văn hóa, xã hội. Đây sẽ là ngành giúp sinh viên thúc đẩy triển vọng nghề nghiệp, cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn trong công việc.

Ưu thế khóa học:

 • Khóa học được xếp hạng 1 tại các trường Đại học vùng Tây Bắc và đứng thứ 5 trên toàn nước Anh.
 • Bằng cấp được công nhận và ưa thích tại nhiều công ty, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và các tổ chức xã hội, cũng như các tập đoàn du lịch lớn tại Anh.
 • Có thời gian thực tập nghề nghiệp tại Anh
 • Có cơ hội học tập và thực tập trong một học kỳ tại Anh, hoặc các trường đối tác của Đại học Liverpool.
 • Khóa học này được công nhận bởi Học viện Quản lý Du lịch (TMI).

Năm 2 – Cấp độ 4

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

4005SSLN Management and Leadership in Tourism

Quản trị và Kỹ năng lãnh đạo trong du lịch

20

 4012SSLN Tourism Marketing

Marketing du lịch

20

2

 4010SSLN The Business of International Tourism

Kinh doanh du lịch quốc tế

20

4013SSLN Tourism Dynamics

Động lực thị trường

20

3

4011SSLN Tourism Concepts

Khái niệm Du lịch

 

 

20

4014SSLN Tourism and Leisure in Society

Du lịch và Giải trí trong xã hội

20

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

Năm 3 – Cấp độ 5

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

5010SSLN Managing Tourism Operations

Quản trị Vận hành du lịch

20

 5013SSLN Tourism, Culture and Society

Du lịch, Văn hóa và Xã hội

 

 

20

2

5011SSLN Work Related Learning

Học qua  công việc

20

 5014SSLN Applied International Tourism

Du lịch Quốc tế Ứng dụng

 

20

3

 

5012SSLN Investigating Tourism

Khảo sát du lịch

20

 5015SSLN Integrated Marketing Communications for Tourism

Truyền thông tiếp thị tích hợp

20

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

Năm 4 – Cấp độ 6

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

6010SSLN Individual Research Project

Dự án nghiên cứu cá nhân

40

6012SSLN Responsible Tourism and Planning

Du lịch bền vững và quy hoạch du lịch

20

2

 6011SSLN Tourism, Heritage and Culture

Du lịch, bảo tồn, và văn hóa

20

6014SSLN International Marketing

Marketing quốc tế

20

3

 

 

6016SSLN Enterprise & Entrepreneurship for Tourism

Khởi sự doanh nghiệp trong Du lịch

 

20

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

5.  BA in Business with International Business Management (Cử nhân Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế):

Hoàn thành chứng chỉ này, sinh viên được học và phát triển các kỹ năng kinh doanh toàn cầu. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị tầm nhìn quốc tế, có khả năng lập kế hoạch kinh doanh, quảng bá dịch vụ, sản phẩm sang các thị trường nước ngoài. 

Tổng quan chương trình:

 • Phương pháp học hiện đại thông qua các Case study đang thực tiễn trên toàn cầu.
 • Sử dụng đa dạng các công cụ dạy học: dự án thực tế, mô phỏng mô hình kinh doanh...
 • Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
 • Ngoài chương trình Foundation Year, sinh viên vào học các môn chính khóa của Đại học Liverpool.

Năm 2 – Cấp độ 4

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

4500DGABW Business and Economic Decisions

Quyết định kinh tế và kinh doanh

20

  4503DGABW Marketing for Business

Marketing trong doanh nghiệp

20

2

 4501DGABW Contemporary Business Issues

Các vấn để kinh doanh đương đại

20

 4504DGABW Finance and Accounting Skills

Kỹ năng tài chính và kế toán

20

3

 4502DGABW Academic and Business Skills

Kỹ năng học tập và kinh doanh

20

4505DGABW Fundamentals of Management

Quản trị đại cương

20

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

Năm 3 – Cấp độ 5

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

5502DGABW Organisational Behaviour

Hành vi tổ chức

20

5510DGABW International Monetary and Financial Systems

Hệ thống tài chính và quỹ tiền tệ quốc tế

 

20

2

5503DGABW Digital Business Intelligence

Hệ thống báo cáo quản trị số

20

 5511DGABW International Trade and Markets

Các thị trường và giao thương quốc tế

20

3

5504DGABW Research Methods

Phương pháp nghiên cứu khoa học

20

5500DGABW Employability Skills

Kỹ năng hành nghề

HOẶC

5501DGABW Personal Development

Phát triển cá nhân

20

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

Năm 4 – Cấp độ 6

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

Số TC

Tên học phần

Số TC

1

6502DGABW Strategic Management

Môn Quản trị chiến lược

20

6512DGABW International Business Organizations

Tổ chức kinh doanh quốc tế

20

2

 6503DGABW Business Consultancy

 Tư vấn kinh doanh

20

6513DGABW International Business Cultures

Văn hóa kinh doanh quốc tế

20

3

6504DGABW Innovation & Creativity for Business 

Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

20

6500DGABW Corporate Social Responsibility

Trách nhiệm XH của doanh nghiệp HOẶC

6501DGABW Personal Development and Employment

Phát triển bản thân & nghề nghiệp

20

 

*Số TC - Theo hệ thống tín chỉ CATS tại Anh

 

Thí sinh và phụ huynh cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 02363.566.888 - 0855.311.211

Email: international@donga.edu.vn

Khoa Sau Đại học và Đào tạo Quốc tế - Đại học Đông Á, Đà nẵng (Phòng 311A)

 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

https://donga.edu.vn/Portals/0/0c61b4cffb850ddb5494.jpg

XEM THÊM CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH KHÁC:

- LÝ DO CHỌN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

- MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

- CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP